Kotva
Aktuality
Letní provoz MŠ
10.6.2024

1.7.-12.7. 2024 - MŠ v provozu

15.7.-23.8. 2024 - zavřeno

26.6.- 30.6. 2024 - MŠ v provozu

Nově nastupující děti přicházejí na adaptaci od 2.9.2024.

Seznam přijatých žáků
27.4.2020

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu do MŠ
20.4.2020

Zápis do MŠ (Velikost: 176.89 kB)

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ (Velikost: neznámá)

Stanovení podmínek (Velikost: 196 kB)

 Čestné prohlášení k očkování (Velikost: 20.1 kB)

 

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu žáků do 1. tříd
20.3.2020

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu žáků do 1. tříd (Velikost: neznámá)

Seznam přijatých dětí do MŠ
21.5.2019

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín Heřmanov 120,

Děčín 2, 40502 IČO: 71009485, tel: 412 512 124 email: reditelka@skolahermanov.cz

Dne 16.5.2019

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v

Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín pro školní rok 2019/2020

Děti s registračními čísly: MSH012019

MSH022019

MSH032019

MSH042019

MSH052019

MSH062019 se přijímají

k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín

od 1. září 2019

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková

ředitelka školy

 

 

Seznam přijatých žáků
2.5.2019

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín Heřmanov 120, Děčín 2, 40502 IČO: 71009485, tel: 412 512 124 email: reditelka@skolahermanov.cz

Dne 11.4.2018

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín pro školní rok 2018/2019


Děti s registračními čísly: ZSH01042018 ZSH02042018 ZSH03042018 ZSH04042018 ZSH05042018 ZSH06042018 se přijímají

k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín od 1. září 2018

Zákonní zástupci žádající o odklad PŠD svého dítěte, tak mohou učinit u ředitele základní školy písemně a žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín
12.4.2019

 přijme od září 2019

UČITELE/UČITELKU 1. stupně ZŠ
na plný úvazek

a

VYCHOVATELKU ŠD
na zkrácený úvazek


Co nabízíme?

  • Rodinné prostředí malotřídní školy
    (věkově smíšená třída) a přátelský kolektiv.

  • Možnost realizovat své nápady a podílet se na utváření celé školy.

  • Odpovídající finanční ohodnocení.Pokud máte chuť stát se součástí našeho týmu, zašlete životopis na 

e-mailovou adresu reditelka@skolahermanov.cz nebo kontaktujte ředitelku školy Mgr. Bc. Gabrielu Švandrlíkovou na tel.: +420 602 572 163

 

 

Projekty a granty
Mapa webu
A
A
A

Školská rada


Zápis z porad školské rady 2020 - 2022 (Velikost: 605.97 kB)

 

Výsledky 2. kola voleb do školské rady ZŠ Heřmanov

 

  1. 1. Gründlová Hana          6 hlasů
  2. 2. Rudolf Tomáš              2 hlasy
  3. 3. Hilgerová Žaneta        0 hlasů

 

Termín 2. kola od 18.6. 2020– 26.6. 2020.

Předseda volební komise:      Jitka Chlumská

Volební komise:                    Nikol Bardzáková

Jana Novotná

V Heřmanově dne 26.6.2020.

 

 

 

 

Volební lístek 2. kola voleb do školské rady.

 

Kandidáti z řad zákonných zástupců žáků.

1. Gründlová Hana

2. Rudolf Tomáš

3. Hilgerová Žaneta

 

Zvolte prosím jednoho kandidáta a zakroužkujte.

Volební lístek vhoďte do volební urny na chodbě školy do 26.6.2020 nebo do stejného data pošlete opět emailem.

 

 

Děkujeme

 

 

Výsledky 1. kola voleb do ŠR ZŠ Heřmanov

 

Hana Gründlová                              4 hlasy

Ivana Rudolfová                             3 hlasy

Tomáš Rudolf                                  2 hlasy

Václav Tomšík                                 1 hlas

Vít Goldammer                               1 hlas

Žaneta Hilgerová                            1 hlas

 

Termín 1. kola od 8.6. 2020– 12.6. 2020.

 

Předseda volební komise:            Jitka Chlumská

 

Volební komise:                              Nikol Bardzáková

                                                       Jana Novotná

 

V Heřmanově dne 15.6.2020

 

 

 

 

 

 

 

Zápis Z 1. jednání školské rady dne 27. 9. 2017


Přítomni (abecedně): Jitka Chlumská Martin Kout Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková Kateřina Tomšíková
program:


1.seznámení s právy a povinnostmi školské rady

členové školské rady byli seznámeni s právy a povinnostmi školské rady dle § 167, 168 a 185 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (viz příloha)

2.Volba předsedy školské rady

Předsedou školské rady byl zvolen Martin Kout

3.schválení jednacího řádu

 jednací řád byl schválen dle předchozího ze dne 11.5.2017

4.schválení školního řádu

školský řád byl schálen v aktuálním znění

5.schválení výroční zprávy o činnosti školy

 výroční zpráva byla schválena

6.přednesení požadavků a podnětů od rodičů k ředitelce školy

 Omezení výletů a více se učit (jestli jsou napřed, ať opakují)

Nosit učebnice všechny domů

 Trénování na vystoupení, až po škole a ne místo vyučování
 Počítače o přestávkách vypínat
 Dotaz: jestli bude někdy učitelka s ukončeným vzděláním?
 
Podněty paní Tomšíkové bere pí. ředitelka na vědomí. Budou předloženy pedagogické radě na další schůzce, kde se jimi bude pedagogická rada zabývat. Jelikož je nutné podněty projednat i s ostatními rodiči na třídních schůzkách, nemůže nyní škola zaujmout žádné konečné stanovisko.


Jitka Chlumská
Martin Kout
Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková
Kateřina Tomšíková

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín
Heřmanov 120, Děčín 2, 40502
tel: 412512124, 602572163

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky voleb do školské rady
1. kolo
1. Přemysl Švandrlík 8 hlasů
2. Kateřina Tomšíková 5 hlasů
3. Žaneta Hilgerová 4 hlasy
4. Jindřiška Šeflová 1 hlas
5. Šidlák Jan 1 hlas
6. Jan Miňovský 1 hlas
7. Miroslav Bartoš 1 hlas
8. Jitka Odstčilová 1 hlas

2. Kolo
1. Kateřina Tomšíková 11 hlasů
2. Přemysl Švandrlík 7 hlasů
3. Žaneta Hilgerová 2 hlasy

 

 

 

členové školské rady ve školním roce 2014-2015 až 2016-2017

 

Hana Gründlová - předseda školské rady a zástupce rodičů

Jitka Chlumská - zástupce za pedagogické pracovníky

Tomáš Rudolf - zástupce zřizovatele

 

 

 

Školská rada 2011 - 2012

Petra Taclíková - zástupce rodičů žáků a dětí, předsedkyně

 

Věra Zelená - zástupce za pedagogické pracovníky

  

Michal Košina - zástupce za obecní úřad

 

Výsledky voleb do školské rady v prosinci 2011 volba-sr-2011.pdf (65,7 kB)

Zápis z jednání školské rady dne 25.1.2012 sr-2012-01-25.pdf (22,3 kB)

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.