Kotva
Aktuality
Seznam přijatých žáků
27.4.2020

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu do MŠ
20.4.2020

Zápis do MŠ (Velikost: 176.89 kB)

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ (Velikost: neznámá)

Stanovení podmínek (Velikost: 196 kB)

 Čestné prohlášení k očkování (Velikost: 20.1 kB)

 

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu žáků do 1. tříd
20.3.2020

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu žáků do 1. tříd (Velikost: neznámá)

Seznam přijatých dětí do MŠ
21.5.2019

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín Heřmanov 120,

Děčín 2, 40502 IČO: 71009485, tel: 412 512 124 email: reditelka@skolahermanov.cz

Dne 16.5.2019

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v

Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín pro školní rok 2019/2020

Děti s registračními čísly: MSH012019

MSH022019

MSH032019

MSH042019

MSH052019

MSH062019 se přijímají

k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín

od 1. září 2019

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková

ředitelka školy

 

 

Seznam přijatých žáků
2.5.2019

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín Heřmanov 120, Děčín 2, 40502 IČO: 71009485, tel: 412 512 124 email: reditelka@skolahermanov.cz

Dne 11.4.2018

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín pro školní rok 2018/2019


Děti s registračními čísly: ZSH01042018 ZSH02042018 ZSH03042018 ZSH04042018 ZSH05042018 ZSH06042018 se přijímají

k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín od 1. září 2018

Zákonní zástupci žádající o odklad PŠD svého dítěte, tak mohou učinit u ředitele základní školy písemně a žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín
12.4.2019

 přijme od září 2019

UČITELE/UČITELKU 1. stupně ZŠ
na plný úvazek

a

VYCHOVATELKU ŠD
na zkrácený úvazek


Co nabízíme?

  • Rodinné prostředí malotřídní školy
    (věkově smíšená třída) a přátelský kolektiv.

  • Možnost realizovat své nápady a podílet se na utváření celé školy.

  • Odpovídající finanční ohodnocení.Pokud máte chuť stát se součástí našeho týmu, zašlete životopis na 

e-mailovou adresu reditelka@skolahermanov.cz nebo kontaktujte ředitelku školy Mgr. Bc. Gabrielu Švandrlíkovou na tel.: +420 602 572 163

 

 

Projekty a granty
Mapa webu
A
A
A

O škole

Naše škola patří do skupiny škol malotřídního typu. Sdružuje školu základní, mateřskou a školní družinu. K dispozici je také vlastní školní jídelna. Základní škola vzdělává žáky od prvního do pátého ročníku. Kapacita základní školy je 40 žáků. Mateřská škola disponuje jednou třídou pro děti předškolního věku s kapacitou pro dvacet dětí. Školní družina zajišťuje ranní a odpolední aktivity pro žáky ze základní školy. Škola disponuje sportovním hřištěm s umělým povrchem, okolo kterého jsou rozmístěny herní prvky pro mateřskou školu.

Naše škola je postavena v klidném prostředí přírody. Budova je umístěna u hlavní silnice, od které  je chráněna místním potokem a školní zahradou. Vysoké stáří budovy školy nepoznáte. Obec Heřmanov díky finanční pomoci z EU budovu zrekonstruovala a každý další rok zvelebuje a upravuje jak vnitřní, tak vnější prostory budovy.  

Naše škola dává dětem vedle rodinného prostředí a individuálního  přístupu také kvalitní výuku a přípravu na 2. stupeň základního vzdělávání.  Žáci jsou zde vzděláváni dle školního vzdělávacího programu „Cestou duhy“ , který je šit na míru přímo podmínkám malotřídních škol.  Skupiny žáků jsou děleni dle momentálního počtu žáků a ročníků ve školním roce, tak, aby výuka byla, co nejkvalitnější.

Škola se pravidelně zapojuje do dotačních programů Evaropské Unie, a díky tomu získala pro výuku žáků i dětí v mateřské škole ICT vybavení v podobě notebooků a tabletů. Dále vybavila nově školní knihovnu, poskytuje dětem účast ve školních klubech, které jsou zaměřeny na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, experimentování a bádání. Nedílnou součástí je také doučování dětí ohrožených školním neúspěchem. Svým přístupem škola podporuje žáky s individuálními vzdělávacími potřebami, kterých je v současné době až jedna třetina z celkového počtu žáků.

Již několik let jsme zapojeni do programu „Mléko do škol“, „Ovoce do škol“ a preventivního programu "Veselé zoubky".

Do výuky jsou zařazovány projektové dny, kterých se účastní žáci základní školy a děti z mateřské školy společně. 

Škola se každý rok účastní  různých sportovních akcí, kulturních akcí a soutěží, také úzce spolupracuje se zástupci obce.

Metody výuky

Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP ZV č.j. ZŠH01/2019.

 

Naše škola preferuje velmi pozitivní působení na děti. Snažíme se v žácích najít to nejlepší a dále je zdokonalovat.  Využíváme metody „Činnostní učení“, kde žák neustále s něčím manipuluje a činností s předměty si fixuje a automatizuje novou učební látku.   Podporujeme u žáků i samostatnost, kterou využívají při práci na projektech a zadaných úlohách.  Již zmíněná samostatnost bude žákům ku prospěchu ve vyšších ročnících při samostudiu.  Snažíme se školu vybavovat moderními pomůckami a v co největší míře doplňovat školní knihovnu encyklopediemi, kde mohou žáci hledat informace. 

 

Práce žáků ve skupinách věkově smíšených je výhodná při upevňování vzájemných vztazích mezi lidmi. Žáci  jsou svými schopnostmi rozdílní, někdo zvládne více, někdo méně, nemají však problém při spolupráci.  Právě tato rozdílnost učí žáky pomáhat si, nestydět se za neúspěch, naslouchat a učit se od druhého, upevňovat pravidlo, že dva zvládnou víc než jeden. Naší předností je inkluzivní vzdělávání, kterému se věnujeme přirozeně a spontánně. Již několik několik let vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami formou individuální integrace. Snížený počet žáků ve třídách vyhovuje poskytování podpůrných opatření těmto žákům. Zkušenosti s touto formou výuky nás utvrzují v základní myšlence inkluzivního vzdělávání, že škola má být připravena vzdělávat všechny žáky.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.