Kotva
Aktuality
Seznam přijatých žáků
27.4.2020

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu do MŠ
20.4.2020

Zápis do MŠ (Velikost: 176.89 kB)

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ (Velikost: neznámá)

Stanovení podmínek (Velikost: 196 kB)

 Čestné prohlášení k očkování (Velikost: 20.1 kB)

 

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu žáků do 1. tříd
20.3.2020

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu žáků do 1. tříd (Velikost: neznámá)

Seznam přijatých dětí do MŠ
21.5.2019

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín Heřmanov 120,

Děčín 2, 40502 IČO: 71009485, tel: 412 512 124 email: reditelka@skolahermanov.cz

Dne 16.5.2019

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v

Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín pro školní rok 2019/2020

Děti s registračními čísly: MSH012019

MSH022019

MSH032019

MSH042019

MSH052019

MSH062019 se přijímají

k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín

od 1. září 2019

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková

ředitelka školy

 

 

Seznam přijatých žáků
2.5.2019

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín Heřmanov 120, Děčín 2, 40502 IČO: 71009485, tel: 412 512 124 email: reditelka@skolahermanov.cz

Dne 11.4.2018

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín pro školní rok 2018/2019


Děti s registračními čísly: ZSH01042018 ZSH02042018 ZSH03042018 ZSH04042018 ZSH05042018 ZSH06042018 se přijímají

k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín od 1. září 2018

Zákonní zástupci žádající o odklad PŠD svého dítěte, tak mohou učinit u ředitele základní školy písemně a žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín
12.4.2019

 přijme od září 2019

UČITELE/UČITELKU 1. stupně ZŠ
na plný úvazek

a

VYCHOVATELKU ŠD
na zkrácený úvazek


Co nabízíme?

  • Rodinné prostředí malotřídní školy
    (věkově smíšená třída) a přátelský kolektiv.

  • Možnost realizovat své nápady a podílet se na utváření celé školy.

  • Odpovídající finanční ohodnocení.Pokud máte chuť stát se součástí našeho týmu, zašlete životopis na 

e-mailovou adresu reditelka@skolahermanov.cz nebo kontaktujte ředitelku školy Mgr. Bc. Gabrielu Švandrlíkovou na tel.: +420 602 572 163

 

 

Projekty a granty
Mapa webu
A
A
A

Platby za stravování a úplatu


 Odhlašování obědů je nutné provést den předem. V případě náhlého onemocnění se absence nahlašuje do 7,00hodin na telefon 727 801 177 téhož dne. Oběd není možné si tento den odhlásit. Jídlo je možné si vyzvednou do jídlonosičů, které jsou přímo určeny na odběr hotových jídel a to mezi 12,00 - 12,30h. V době nemoci má dítě nárok odebrat oběd jen první den, další dny máte povinnost obědy odhlásit,protože dítěti nevzniká nárok  na zvýhodněnou cenu za oběd.

Stravné se hradí na účet číslo 0926354339/0800 vždy do 25.dne předešlého měsíce jako záloha. Pouze v měsíci září se hradí dvě platby, za září i říjen. Jako variabilní symbol se uvede číslo, které bylo přiděleno vašemu dítěti. Do poznámky se zadává jméno a příjmení dítěte + ŠJ. Výše měsíční zálohy činí 800,-Kč pro MŠ, 500,- pro ZŠ.

 

Pokud nemá žák zaplacené vyúčtování, nemůže dále dostávat obědy. 

 

Platby za stravování

MŠ 3-6 let 55,- přesnídávka: 13,- oběd: 30,- svačina: 12,-
MŠ 7 let a více 60,- přesnídávka: 14,- oběd: 33,- svačina: 13,-

ZŠ 7-10let oběd 33,-

ZŠ 11-14let oběd 37,-

Do kategorií jsou strávníci zařazováni na začátku školního roku. Pokud dosáhnou během
školního roku vyšší kategorie, jsou tak zařazeni již od 1.9. příslušného roku.

 

Úplata ŠD

Úplata se hradí převodem na běžný účet organizace č. 0926354339/0800

vždy do 25. dne předešlého měsíce. Pouze v měsíci září se hradí úplata za měsíc září i říjen.
Zákonní zástupci uvedou jako variabilní symbol specifické číslo jim přidělené školou.
Do poznámky se uvede jméno a příjmení dítěte + ŠD.

 

Na období školního roku 2023/2024 stanovuje ředitel/ka školy výši úplaty za
školní družinu ve výši 100,- Kč.

 

Úplata v MŠ

 

Úplata se hradí převodem na běžný účet organizace č. 0926354339/0800

vždy do 25. dne předešlého měsíce. Pouze v měsíci září se hradí úplata za měsíc září i říjen.
Zákonní zástupci uvedou jako variabilní symbol specifické číslo jim přidělené školou.
Do poznámky se uvede jméno a příjmení dítěte +MŠ.

 

Na období školního roku 2022/2023 stanovuje ředitel/ka mateřské školy výši úplaty za
předškolní vzdělávání v mateřské škole ve výši 200,- Kč.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.