Kotva
Historie školy
Aktuality
Komunitní setkání s rodiči
23.9.2023

Seznam přijatých žáků
27.4.2020

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu do MŠ
20.4.2020

Zápis do MŠ (Velikost: 176.89 kB)

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ (Velikost: neznámá)

Stanovení podmínek (Velikost: 196 kB)

 Čestné prohlášení k očkování (Velikost: 20.1 kB)

 

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu žáků do 1. tříd
20.3.2020

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu žáků do 1. tříd (Velikost: neznámá)

Seznam přijatých dětí do MŠ
21.5.2019

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín Heřmanov 120,

Děčín 2, 40502 IČO: 71009485, tel: 412 512 124 email: reditelka@skolahermanov.cz

Dne 16.5.2019

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v

Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín pro školní rok 2019/2020

Děti s registračními čísly: MSH012019

MSH022019

MSH032019

MSH042019

MSH052019

MSH062019 se přijímají

k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín

od 1. září 2019

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková

ředitelka školy

 

 

Seznam přijatých žáků
2.5.2019

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín Heřmanov 120, Děčín 2, 40502 IČO: 71009485, tel: 412 512 124 email: reditelka@skolahermanov.cz

Dne 11.4.2018

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín pro školní rok 2018/2019


Děti s registračními čísly: ZSH01042018 ZSH02042018 ZSH03042018 ZSH04042018 ZSH05042018 ZSH06042018 se přijímají

k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín od 1. září 2018

Zákonní zástupci žádající o odklad PŠD svého dítěte, tak mohou učinit u ředitele základní školy písemně a žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín
12.4.2019

 přijme od září 2019

UČITELE/UČITELKU 1. stupně ZŠ
na plný úvazek

a

VYCHOVATELKU ŠD
na zkrácený úvazek


Co nabízíme?

 • Rodinné prostředí malotřídní školy
  (věkově smíšená třída) a přátelský kolektiv.

 • Možnost realizovat své nápady a podílet se na utváření celé školy.

 • Odpovídající finanční ohodnocení.Pokud máte chuť stát se součástí našeho týmu, zašlete životopis na 

e-mailovou adresu reditelka@skolahermanov.cz nebo kontaktujte ředitelku školy Mgr. Bc. Gabrielu Švandrlíkovou na tel.: +420 602 572 163

 

 

Projekty a granty
Mapa webu
A
A
A

Historie školy


Heřmanov původně spadal pod Benešov nad Ploučnicí.

 

V roce 1833 zde byla zřízena pobočka, na níž vyučoval učitel jménem Josef Alt.

 

Stará školní budova z r.1800 byla v roce 1885 nahrazena novou dvojtřídní školou s bytem pro učitele a kanceláří Obecního úřadu. Do školního obvodu patřila i osada Josefov/Josefínhistorie školy/ spadající do Františkova.

Veškeré předcházející údaje byly převzaty z knihy "Heimat Kreis" německého autora Alfreda Herra a také kronika obce Heřmanov uložená v děčínském archivu je psána "kurentem", což poněkud ztížilo pátrání po dalších informacích.

 

Teprve třídní knihy a třídní výkazy z doby po 2. světové válce dávají možnost znovu nahlédnout do historie heřmanovské školy, neb jsou psány česky a ukazují na velký příliv českého obyvatelstva do tohoto pohraničí. Dle zápisů z třídního výkazu z r.1945/46 jsou všichni žáci českého původu a místa jejich narození svědčí o přistěhovalecké vlně z celých Čech. Nejčastěji se objevují názvy měst jako jsou : Praha, Kladno, Český Brod, Čáslav, Chrudim, Kutná Hora, Pardubice, Chotěboř, Jindřichův Hradec, Domažlice, Olomouc aj. Z 32 žáků, kteří navštěvovali tuto školu ve školním roce 1945/46, byl pouze jeden narozený v Benešově nad Ploučnicí.

Jako prvním řídícím byl na této škole pan František KUBŮ. Třídním učitelem byl pan Miloslav KOLÍNSKÝ, který pak léta učil v Děčíně ZDŠ Komenského a kterého si velmi dobře pamatuji jako žákyně. Učitelkou domácích prací byla paní Augustina Elstnerová, dále zde učili pan Jan Milulecký a paní Marie Skalová, učitelka katolického náboženství.

Teprve ve školním roce 1952/53 se již i ve škole začíná projevovat domácí obyvatelstvo. Z 8 prvňáčků je 5 dětí narozených v rodné obci Heřmanov.

Při pátrání po historii se mi stala jedna nemilá věc. Po svém nástupu na tuto školu jsem kdesi spatřila nápis 1890 a z toho jsem usoudila, že škola je stará 115 let. Transparent na oslavu 115.výročí založení školy již byl napsán, pozvánky rozeslány, pamětní listy připraveny a teprve po návštěvě archivu jsem zjistila, že jsme měli slavit již 120.výročí! Chybička se vloudila, ale oslava se vydařila. Takže za tři roky v roce 2010 budeme slavit 125.výročí.

                                                                                                                                                        

 

Mezníky v historii školy /čerpáno z kronik školy/

 •         Po 2. světové válce se vystěhovalo z obce více než 90% německého obyvatelstva a do jejich domů se přistěhovali lidé z převážně středních a východních Čech.
 •         Ve škole se začalo učit až 15.listopadu 1945.
 •         Prvním řídícím byl pan František Kubů. Na něj a hlavně jeho paní stále vzpomíná paní Jarošová, neboť pro ni se oba stali celoživotními přáteli, kteří zbytek svého života prožili v jihočeské vesničce Lásenice.
 •         V srpnu 1954 se rozvodnil potok po velké průtrži mračen. Silnice byla podemleta. Voda dosáhla výšky mostku ke škole. Podezdívka byla zcela stržena.
 •         V listopadu 1955 byla do obou tříd zasazena nová okna v ceně 15 tisíc korun československých.
 •         1958 byla všechna okna natřena. Práce byly však nedbale provedeny, většina oken se špatně otvírá a nedoléhají. V témže roce bylo zbudováno doskočiště na školní zahradě. Pan Jan Řezníček svázal 25 knih do žákovské knihovny.
 •         1960 se zúčastnili rodiče senoseče na školní zahradě.
 •         1961 poprvé jako Základní devítiletá škola 1.-5. ročník.
 •         V témže roce nové okapové roury, nové olejové nátěry stěn na chodbách.
 •         1961/62 – plánované sloučení tří škol – Fojtovice, Blankartice a Heřmanov se zatím neuskuteční.
 •         1963 zemřela 3.ředitelka paní Věra Zumrová ve věku pouhých 28 let. Na její místo nastupuje její manžel pan Zumr.
 •         V roce 1964/65 byla přemístěna školní kuchyně do zemědělského útulku, první zmínka o školní družině.
 •         1969/70 dostává škola novou fasádu, zbourán jeden komín prádelny, která byla umístěna v suterénu – dnešní kotelna, nové hlavní dveře, kolem školy byl natažen nový plot, na chodbách a v jídelně natřeny nově sokly.
 •         Od 5.9.1972 mají možnost rodiče posílat své děti na svačiny a obědy, jež jsou dováženy ze školky v místě součastného Obecního úřadu.
 •         25.6.1973 sehráli žáci společně s dospělými divadelní hru  „ Zelená princezna“.
 •         Školní družina pro malý zájem rodičů zatím neexistuje.
 •         V roce 1975 přestavěn vadný komín.
 •         1978 – vzhledem k velkým mrazům v naší zemi dochází ke složité energetické situaci, k potížím se zásobováním. Bylo rozhodnuto, že budou prodlouženy zimní prázdniny až do 28.ledna1979 a pololetní vysvědčení bude rozdáno až 16.února 1979.
 •         V září 1978 začíná pracovat ve školní družině jako vychovatelka naše služebně nejstarší zaměstnankyně Olga Šustrová. Součastně nastupuje další ředitel školy pan Jaroslav Dostál.
 •         V roce 1979 byla provedena rekonstrukce elektrického topení.
 •         1980/81 definitivně dosloužil kotel a byl vyměněn za nový.
 •         V roce 1982 se připravují nové prostory pro školní družinu, zvětšují se o bývalý archiv MNV, který je přestěhován do 1. poschodí kabinetu.
 •         1983/84 byla provedena výměna okapů na celé budově.
 •         1985/86 na základě dohody vedení školy a Dětského útulku se budou děti zúčastňovat hodin hudební a výtvarné výchovy v 1.třídě. Bylo vysázeno 60 růží a okrasné keře. O zeleň se starají děti školy a školní družiny a také kroužek ochrany přírody vedený soudružkou vychovatelkou.
 •         1986/87  obědy stále dováženy z Dětského útulku, ve školní družině nová válenda pro relaxaci dětí, ve škole taneční kroužek.
 •         Složky Národní fronty natáhly kolem hřiště plot z pletiva a na upravené hřiště nasypaly písek.
 •         1987/88  zryli členové Sdružení a přátel školy /SRPŠ/ dětem políčko, kde vypěstovaly ředkvičky, mrkev, hrášek, pažitku a petržel.
 •         1988/89 zabudovali rodiče na hřišti dvě šplhadla.
 •         V roce 1990/91 dostávají děti svačinky „Vitamin C“ mléčné výrobky a ovoce ve výši 4,80 Kč.
 •         V roce 1991 nastupuje jako ředitelka paní Milena Hrdinová, která byla předtím dlouhá léta ředitelkou ZŠ Sokolský vrch v Benešově nad Ploučnicí.
 •         V lednu 1991 všechny prostory školy nově vymalovány za provozu, byly provedeny i nátěry lavic.
 •         Problémy s učiteli v Heřmanově budou možná i proto, že Heřmanov nespadá do oblasti, kde se vyplácí učitelům 2000 Kč tzv.“pohřebného“ – tj. příplatek za nezdravé ovzduší. V roce 1991/92 děti i ze „ zdravého ovzduší“ začínají jezdit do škol v přírodě.
 •         1. ŠPV v Krkonoších, 2. Výjezd do Svojanova.
 •         V témže roce výměna všech dveří a zárubní/škoda- krásní staré leží na půdě/nové lino.
 •         V potoce se usídlily pižmovky/velká vodní myš/.
 •         V roce 1992/93 další již 3. Výjezd do školy v přírodě v Albrechticích.
 •         V tomto roce byla konečně připojena školní budova k vodovodnímu řádu, do té doby tedy do r.1993 používána z vlastní studně!!!
 •         V květnu 1993 nastoupila jako kuchařka paní Procházková. Kvalita obědů se výrazně zlepšila a počet zájemců o obědy stoupl z 5 na 8.
 •         Ještě v 90.letech minulého století obědy stále dováženy z mateřské školy, která byla umístěna v dnešní budově Obecního úřadu. Paní Ležalová obědy nejen dováží, ale i vydává a umývá nádobí. Počet strávníků vzrostl na 11.
 •         V roce 1994/95  nejlepší škola v přírodě na Nových Hutích na Šumavě díky přátelské a rodinné atmosféře manželů Vojtových. Další ozdravný pobyt v Itálii v Bibione.
 •         V noci z 12.na 13. Června 1995 vytrvale prší, voda v potoce prudce stoupla, valila se ze všech strání, brala ploty, zahrádky, zatopila jednotlivé objekty, silnice se stává neprůjezdnou, mostky u domů poškozeny. Ve škole spodní voda zatopila sklep.
 •         V roce 1995/96 byla přestěhována mateřská škola do budovy základní školy i s kuchyní. Po rekonstrukci místnosti Obecního úřadu vznikla pěkná umývárna se třemi záchůdky, stála ložnička a herna.
 •         Ředitelkou se stává staronová ředitelka paní Božena Brožová.
 •         1996/97 koncem května začal pan Berenteš malovat třidy a ředitelnu.
 •         V roce 1997/98 se stává ředitelkou paní Magdalena Bedyová.
 •         V roce 1998/99 na místo ředitele školy jmenován pan Stanislav Pazderka.
 •         Zásluhou pana Mandáka zde naplno běžely kroužky karate, hra na flétnu a výtvarný kroužek.
 •         2000-2003 ředitelka paní Eva Vavřinová
 •         2003-2005 ředitelka paní Markéta Lincová
 •         2005 – 2012 ředitelka školy paní Libuše Hubková
 •         2012  - dosud  ředitelka školy paní Gabriela Švandrlíková
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.