Kotva
Aktuality
Vánoční těšení
20.11.2023

Třídní schůzky ZŠ
2.11.2023

Seznam přijatých žáků
27.4.2020

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu do MŠ
20.4.2020

Zápis do MŠ (Velikost: 176.89 kB)

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ (Velikost: neznámá)

Stanovení podmínek (Velikost: 196 kB)

 Čestné prohlášení k očkování (Velikost: 20.1 kB)

 

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu žáků do 1. tříd
20.3.2020

Směrnice k organizaci a podmínkám zápisu žáků do 1. tříd (Velikost: neznámá)

Seznam přijatých dětí do MŠ
21.5.2019

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín Heřmanov 120,

Děčín 2, 40502 IČO: 71009485, tel: 412 512 124 email: reditelka@skolahermanov.cz

Dne 16.5.2019

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání v

Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín pro školní rok 2019/2020

Děti s registračními čísly: MSH012019

MSH022019

MSH032019

MSH042019

MSH052019

MSH062019 se přijímají

k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín

od 1. září 2019

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková

ředitelka školy

 

 

Seznam přijatých žáků
2.5.2019

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín Heřmanov 120, Děčín 2, 40502 IČO: 71009485, tel: 412 512 124 email: reditelka@skolahermanov.cz

Dne 11.4.2018

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín pro školní rok 2018/2019


Děti s registračními čísly: ZSH01042018 ZSH02042018 ZSH03042018 ZSH04042018 ZSH05042018 ZSH06042018 se přijímají

k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Heřmanov, okres Děčín od 1. září 2018

Zákonní zástupci žádající o odklad PŠD svého dítěte, tak mohou učinit u ředitele základní školy písemně a žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín
12.4.2019

 přijme od září 2019

UČITELE/UČITELKU 1. stupně ZŠ
na plný úvazek

a

VYCHOVATELKU ŠD
na zkrácený úvazek


Co nabízíme?

 • Rodinné prostředí malotřídní školy
  (věkově smíšená třída) a přátelský kolektiv.

 • Možnost realizovat své nápady a podílet se na utváření celé školy.

 • Odpovídající finanční ohodnocení.Pokud máte chuť stát se součástí našeho týmu, zašlete životopis na 

e-mailovou adresu reditelka@skolahermanov.cz nebo kontaktujte ředitelku školy Mgr. Bc. Gabrielu Švandrlíkovou na tel.: +420 602 572 163

 

 

Projekty a granty
Mapa webu
A
A
A

Informace k situaci Covid 19


Dne 20.1. 2022
 

Aktuální informace ke screeningovému testování ve škole a dalších opatřeních platné k 19.2.2022

 

Dle Zrušení mimořádných opatření č.j. MZDR 5016/2022-1/MIN/KAN platného k 18.2.2022 se nadále žáci a zaměstnanci školy od 19.2.2022 nebudou povinně testovat antigenními testy na prokázání nemoci Covid 19.

Povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu žáka a zaměstnance se ruší a školy KHS nekontaktuj. Školy již neposkytují KHS seznamy žáků a zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt. Školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje žáků a zaměstnanců.

 

Zákonní zástupci, zaměstnanci, žáci již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

 

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.), Škola pak kontaktuje zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

 

Ochrana dýchacích cest

Žáci a zaměstnanci školy nosí nadále ochranu nosu a úst ve společných prostorách školy. Žáci při výuce, kdy sedí v lavicích, mohou ochranu sundat. Prosíme, aby žáci měli k dispozici jakékoliv sáčky nebo kapsičky na uložení roušek.

Zaměstnanci mohou sundat ochranu úst při výuce v jedné třídě.

 

Vstup cizích osob do budovy školy

Cizí osoby vstupují do budovy školy pouze výjimečně a to s ochranou nosu a úst po změření teploty a použití desinfekčního gelu.

 
________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Dne 20.1.2022
 
Informace k testování žáků
 
Od 24.1.2022 se budou žáci nadále dle pokynů ministerstva zdravotnictví testovat každé pondělí, nebo 1. den příchodu do školy.
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
Dne 10.1.2022
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
Dne 31.12.2021
 
Vážení rodiče,
dle nového nařízení MZd se od 3.1. do 16.1.2022 budou žáci povinně testovat vždy v pondělí a čtvrtek. Žáci, kteří chodí před sedmou hodinou se otestují u paní uklízečky při příchodu do budovy. Žáci, kteří chodí po sedmé hodině se otestují při příchodu do třídy u paní učitelky Bartošové. Nově mají povinnost se testovat i žáci, kteří mají ochrannou lhůtu po prodělání nemoci Covid 19 nebo jsou očkovaní. 
Od 17.1.2022 se budou žáci testovat už jen v pondělí. 
Pokud přijdou žáci v jiný den, než jsou dané dny k testování, musí se při příhodu otestovat. 
Pokud se žáci odmítnou testovat, platí pro ně stávající pravidla, a to je nošení ochrany úst a nosu po celou dobu ve škole, družině a jídelně. 
V příloze Vám posílám informační leták k testování a dalším postupu při pozitivním výsledku. 
 
Nadále Vás žádám, abyste žáky neposílali do školy nachlazené, s rýmou, kašlem a dalšími příznaky, které jsem vypisovala v listopadu do emailu o třídních schůzkách. 
 
Všem moc děkuji za spolupráci a přeji hodně zdraví, úspěchů a pohody v Novém roce. 
 
Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková
 
 Informační leták k testování (Velikost: 146 kB)

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 
Dne 17.11.2021

Screeningové testování (Velikost: 11.55 kB)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 25.8.2021

 

Ochrana zdraví a provoz ZŠ a MŠ od 1.9.2021 (Velikost: 18.7 kB)

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dne 30.6.2021
Rozhodnutí ředitelky školy o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání po dobu přerušení provozu mateřské školy od 1.3.2021 do 19.4.2021 (Velikost: 379.53 kB)
 Rozhodnutí ředitelky školy o stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině po dobu přerušení provozu školní družiny počínaje dnem 14.10.2020 a konče dnem 19.4.2021 (Velikost: 379.17 kB)

____________________________________________________________________________

Návrat všech dětí do MŠ

Od pondělí 10.5.2021 bude MŠ otevřena pro všechny děti. 
S účinností od 10.5.2021 nebudou děti MŠ testovány na Covid 19.

 

_______________________________________________________________________________________________

Dne 30.4.2021

Aktuální informace k testování dětí, žáků a zaměstnanců na Covid 19

S účinností od pondělí 3.5.2021 dle mimořádného opatření MZCR se mění frekvence testování dětí, žáků a zaměstnanců školy, a to na 1x v pracovním týdnu. Termín testování se stanovuje na každé pondělí. Pokud dítě, žák, zaměstnanec nebude přítomen v daném termínu ve škole, provede testování v den jeho příchodu.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Dne 9.4.2021

Ochrana zdraví a provoz školy (Velikost: 18.44 kB)

 

Aktuální informace k prezenční výuce v ZŠ (Velikost: 17.87 kB)

 

Aktuální informace k prezenční výuce v MŠ (Velikost: 17.49 kB)

 

Přehled návazných postupů (Velikost: 219.98 kB)

 

Leták k testování pro rodiče (Velikost: 545.39 kB)

 

Kontrolní seznam příznaků COVID - 19 (Velikost: 407.34 kB)

 

Mimořádné opatření k provozu škol (Velikost: neznámá)

 

Mimořádné opatření k testování žáků (Velikost: neznámá)

 

 

 

 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dne 27.2.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení (Velikost: 185.55 kB)


 

Informace o omezení provozu škol a školských zařízení

 

Vláda České republiky vydala dne 26.2.2021 usnesení č. 196, kterým se pro celé území republiky vyhlašuje nouzový stav, který bude platit do 21.3.2021. V návaznosti na toto usnesení se omezuje provoz škol a školských zařízení.

 

Pro naši školu to znamená

 

 • zákaz osobní přítomnosti žáků základním vzdělávání
 • zákaz osobní přítomnosti dětí předškolním vzdělávání
 • zákaz osobní přítomnosti žáků zájmového vzdělávání

 

Od 1.3.2021 se budou žáci naší školy a děti v posledním roce předškolního vzdělávání vzdělávat formou distanční výuky. Pro žáky 3. a 4. ročníku se nic nemění. Výuku žáků 1. a 2. ročníku bude zajišťovat paní učitelka Mgr. Iva Buriánková. Během příštího týdne bychom si dovolili vás všechny kontaktovat a domluvit se na podmínkách a možnostech vzdělávání online. Děti z mateřské školy v posledním roce předškolního vzdělávání a jejich zákonní zástupci budou kontaktováni paní učitelkou Jitkou Chlumskou.

 

Vaše dotazy rádi zodpovíme  přes školní emailové schránky.

 

 

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková, ředitelka školy

 


 

 

 Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín

Heřmanov 120, Děčín 2, 40502

IČO: 71009485, tel: 412 512 124, web: skolahermanov.cz

 

Dne 26.2.2021 v Heřmanově

 

 

Informace o vydání mimořádného opatření k nošení respirátorů nebo roušek

 

Vážení rodiče,

s účinností od 25.2.2021 platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje povinnost osob nosit ochranu nosu a úst v prostorách školy a před školou formou zakrytí pomocí

 • Respirátoru bez výdechového filtru normy FFP2/KN 95
 • Zdravotnické roušky normy ČSN EN 14683+AC

 

Tato povinnost se nevztahuje na děti v mateřských školách, nikoliv už ne na pedagogy v MŠ, jak tomu bylo dosud.

 

Upozorňujeme, že obě dvě možnosti jsou jednorázové ochranné pomůcky.

 

 

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková, ředitelka školy

 


 

Dne 28.1.2021

Ministr školství Robert Plaga ve středu 27.1.2021 oznámil, že se v provozu škol nadále nic nemění. 

Dne 22.1.2021

Prodloužení distančního vzdělávání do 28.1.2021

 

Po jednání vlády do škol budou moci nadále chodit jen žáci prvních a druhých tříd a děti z mateřských škol. 

Žáci 3. a 4. ročníku se budou dále vzdělávat pomocí online hodin v aplikaci Teams. Současně budou mít žáci práci k samostatnému vypracování, kterou zpětně odevzdají. Schůzky v aplikaci Teams budou na každý týden naplánovány v kalendáři aplikace.


 

Začátek nového roku 2021 ve škole

 

Před Vánocemi, když jsme se loučili s našimi žáky, pevně jsme doufali v jejich lednový návrat. Bohužel se tak nestalo a naši žáci 3. a 4. ročníku opět zahájili distanční výuku. Setkáváme se díky komunikační platformě Teams a máme společné online hodiny z hlavních předmětů. Žáci 1. a 2. ročníku mají výuku prezenční s určitými omezeními. K dispozici mají dezinfekční gely na ošetření rukou, po celý den se učí v rouškách, které sundávají pouze u jídla. Přesto je ale kontakt s paní učitelkou daleko lepší a efektivnější než naše online výuka. Nyní když přišla sněhová nadílka, která jistě potěšila všechny děti, nám při výuce zavařila. Se signálem je to horší a my čelíme problémům, kdy navzájem ztrácíme příjem, a buď máme špatný obraz, nebo špatný přerušovaný zvuk. S názornými pomůckami jsme úplně na štíru. Do kamery na noteboocích nejsme schopni názorně dětem předvést učivo jako ve třídě. Z ohlasů rodičů víme, že s takovou výukou nejsou spokojeni ani žáci. Doma mají kolem sebe spoustu rušivých elementů, které odpoutávají pozornost nebo právě problém se signálem.

Přesto se ale nevzdáváme a snažíme se využít všechny možnosti, které nám komunikace přes platformu Teams nabízí. Využíváme interaktivní učebnice, které vidí žáci na svých monitorech stejně jako učitel a mohou v nich doplňovat nebo hrát výuková zadání.

Pokud se bude situace vyvíjet lépe a systém PES dovolí prezenční účast našich žáků ve škole, všichni si oddychneme a vrátíme se k normálu. Naším přáním je hlavně, aby děti i rodiče zvládali situaci a vydrželi, co to půjde.

G. Švandrlíková

 

 

Náhled obrázku

Náhled obrázku

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prodloužení distančního vzdělávání do 22.1.2021

 

 

Po čtvrtečním jednání vlády do škol budou moci nadále chodit jen žáci prvních a druhých tříd a děti z mateřských škol. Školy budou nadále fungovat podle 5. stupně systému PES.

Žáci 3. a 4. ročníku se budou dále vzdělávat pomocí online hodin v aplikaci Teams. Současně budou mít žáci práci k samostatnému vypracování, kterou zpětně odevzdají. Schůzky v aplikaci Teams budou na každý týden naplánovány v kalendáři aplikace.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 7.1.2021

 

PROVOZ ŠKOLY OD 04. 01. DO 10. 01. 2021


Vážení zákonní zástupci,

na základě usnesení vlády č. 1377 ze dne 23. 12. 2020 se v pondělí 4. ledna 2021 do školy vrátí pouze žáci 1. ročníků a 2. ročníků. Bude fungovat i školní družina. Žáci budou muset mít nasazenou roušku ve třídě, společných prostorách i v družině. Doporučujeme minimálně 3 roušky na den. Bude nutné zajistit dostatečné větrání školních prostor. Doporučujeme, aby se žáci teple oblékali. 

Zákonní zástupci nemají povolen vstup do budovy školy. Ráno si bude žáky u hlavního vchodu vyzvedávat paní Jana Novotná. Ze šatny budou samostatně přecházet do školní družiny v přízemí.

Pokud budou odcházet po obědě, rodiče opět počkají před budovou školy.

Odpolední vyzvedávání ze ŠD bude probíhat následovně. Zákonní zástupci si zazvoní u hlavního vchodu na zvonek s nápisem ŠD. Paní vychovatelka žáka doprovodí k hlavním dveřím.

 

Žáci 3. a 4. ročníků se budou vzdělávat distančně.

 

Dne 1.1.2021

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková

 
 

 

 

 

 Dne: 19.11.2020

Ochrana zdraví a provoz základní školy a mateřské školy ve školním roce 2020/2021

 

Aktuální informace k prezenční výuce od 30.11.2020

 

Vážení zákonní zástupci,

Od 30.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků1. stupně základního vzdělávání při vyučování. Distanční výuka tedy přechází na prezenční. Prezenční výuka je povinná. Žáci i zaměstnanci školy musí nosit po celou dobu provozu ZŠ ochranu úst a nosu.

Žáci budou mít s sebou na každý den minimálně 3 roušky. S sebou budou mít igelitový sáček na použité roušky.  

 

Ve třídách je nařízené časté větrání a co největší možný pobyt žáků při výuce venku. Proto žádáme rodiče, aby měly děti vhodné oblečení a obuv i na ven.

 

Zákonní zástupci nemají povolen vstup do budovy školy. Ráno si bude žáky u hlavního vchodu vyzvedávat paní Jana Novotná. Ze šatny budou samostatně přecházet do školní družiny v přízemí.

Pokud budou odcházet po obědě, rodiče opět počkají před budovou školy.

Odpolední vyzvedávání ze ŠD bude probíhat následovně. Zákonní zástupci si zazvoní u hlavního vchodu na zvonek s nápisem ŠD. Paní vychovatelka žáka doprovodí k hlavním dveřím.

 

Dne 19.11.2020

Mgr. Bc. Gabriela Švandrlíková

 

Opatření PES pro oblast školství (Velikost: 153.75 kB)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne: 13.11.2020

Ochrana zdraví a provoz základní školy a mateřské školy ve školním roce 2020/2021

 

 

Aktuální opatření k 18.11.2020

 

Vážení zákonní zástupci,

Od 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku 1. stupně základního vzdělávání při vyučování. Žáci i zaměstnanci školy musí nosit po celou dobu provozu ZŠ ochranu úst a nosu.

Žáci budou mít s sebou na každý den minimálně 3 roušky. S sebou budou mít igelitový sáček na použité roušky.

 

Školní družina je pro žáky otevřena v pravidelném provozu.

Odpolední vyzvedávání bude probíhat následovně. Zákonní zástupci si zazvoní u hlavního vchodu

na zvonek s nápisem ŠD. Paní vychovatelka žáka doprovodí k hlavním dveřím.

 

Školní stravování se žákům poskytuje za dotované stravné jako obvykle.

 

Zákonní zástupci nemají povolen vstup do budovy školy. Ráno si bude žáky u hlavního vchodu vyzvedávat paní Jana Novotná. V šatně pak paní učitelka Bardzáková.

 

Nebudou probíhat čtenářský klub, badadatelský klub a klub doučování.

 

Dne 13.11.2020

Mgr. Bc. Gabriela ŠvandrlíkováOpatření PES pro oblast školství (Velikost: 153.75 kB)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne: 29.10.2020

Vážení zákonní zástupci,

 

v návaznosti na nová krizová opatření vlády ze dne 21.10. 2020 a ze dne 26. 10. 2020 se rozsah uzavřených a otevřených škol a školských zařízení nemění. Od 2.11.2020 se dále bude základní vzdělávání organizovat distanční formou. Nadále vám budeme posílat zadání k výuce s co možná nejpodrobnějším výkladem pro děti. 


Základní škola a Mateřská škola Heřmanov, okres Děčín
Heřmanov 120, Děčín 2, 40502
tel: 412512124
mobil: 602572163
 
 
Dne: 12.10.2020
 
Vážení rodiče,
dle usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 platí zákaz
osobní účasti žáků základních škol na vyučování. Vyučování bude probíhat
distanční formou. Toto opatření platí od 14.10.2020 do 1.11.2020.
Distanční výuka bude probíhat formou zasílání učiva přes email.
Zákon č. 349/2020 Sb. ukládá dětem povinnost účastnit se distanční výuky
jako součásti povinné školní docházky.
Žáci si dnes odnesou domů učebnice i sešity.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na brzké setkání zpátky ve škole.
 

Dne: 10.9.2020
 

Vážení rodiče,

 informace, které se týkají provozu naší školy s ohledem na hygienické a bezpečnostně-organizační opatření při vzdělávání v době mimořádných opatření.

 1. Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky na základě mimořádného opatření
 2. Ministerstva zdravotnictví ČR - č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN (Velikost: neznámá) od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch apeluje na dodržování pravidla 3 R - roušky, rozestupy, ruce.
 3. Prosíme, aby rodiče vybavili své dítě 2 rouškami, 1 roušku bude mít žák při vstupu do školy, druhou v igelitovém sáčku.

 


Dne: 10.3.2020

 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR se uzavírají školy na území ČR od středy 11. března 2020 do odvolání. 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.